UDIDECO 18 TUỔI

UDIDECO TRÒN 18 TUỔI

 Ngày 12/9/2019 Udideco bước sang tuổi 18. Cũng như bao doanh nghiệp khác, trên con đường xây dựng và phát triển đều phải trải qua những chặng đường khó khăn, gian khổ, phải góp nhặt từng thành tựu nhỏ để có được thành công to lớn hơn.

Với tuổi 18 bao thách thức đang đặt trên vai của Udideco.

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, luôn cố gắng nỗ lực hết mình của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Udideco từ ngày đầu thành lập đến nay, cùng với sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện, bền vững với các đối tác là các Chủ đầu tư, các bạn hàng, các ngân hàng, các khách hàng, các cơ quan ban ngành liên quan, sẽ tạo nên sức mạnh giúp Udideco có thể tiếp tục vững bước trên con đường đã lựa chọn của mình, và sẽ gặt hái được thêm những thành công mới, to lớn hơn theo thời gian.

Các thành viên của Udideco hãy cùng nhau đặt niềm tin vững chắc vào Udideco, và cùng nhau cố gắng hơn nữa trong mọi công việc để xây dựng Udideco ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

Anh dong phuc-18IMG_2105IMG_4181

Tin Liên Quan