Tin Phật Pháp

MỘT VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM-CHIA SẺ

MỘT VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM-CHIA SẺ

SÔNG NÚI VÀ TÌNH YÊU Nhiều Phật tử đã từng suy gẫm về một vấn đề tưởng như mâu thuẫn: “Khi chưa học đạo thì thấy Núi là Núi, Sông là Sông Đến khi học đạo thì thấy: Núi không phải là Núi, Sông không phải là Sông. Khi học đạo xong thì lại thấy: Núi là Núi, Sông là Sông” Khi  chưa học đạo thì thấy “Núi là Núi, Sông là Sông”: Bởi mọi sự vật đều được dựa vào hình dạng hoặc bản chất mà đặt … Đọc Thêm

SINH HOẠT PHẬT PHÁP THÁNG 9 ÂM LỊCH

SINH HOẠT PHẬT PHÁP THÁNG 9 ÂM LỊCH

KỲ TU HỌC THÁNG 9 ĐINH DẬU CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN   Vào tiết cuối thu, khí trời mát mẻ, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại có buổi sinh hoạt Phật Pháp định kỳ tháng 9 âm lịch. Sáng ngày 21/10/2017, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại được cung đón các Chư Tăng từ các Thiền viện trong Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến hướng dẫn Tu học. Với gần 200 Phật tử đã tham gia. Sau thời khóa Lễ Phật cầu an, cầu … Đọc Thêm

KỲ TU HỌCPHẬT PHÁP THÁNG 8 ÂM LỊCH

KỲ TU HỌCPHẬT PHÁP THÁNG 8 ÂM LỊCH

  KỲ TU HỌC THÁNG 8 ĐINH DẬU CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN   Sau mùa Vu lan báo hiếu, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn trở lại với buổi sinh hoạt Phật Pháp định kỳ tháng 8 âm lịch. Sáng ngày 23/9/2017 trong tiết Thu gió đưa nhè nhẹ, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại được cung đón các Chư Tăng từ các Thiền viện trong Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến hướng dẫn Tu học. Với gần 200 Phật tử đã tham gia. Sau … Đọc Thêm

VU LAN THẮNG HỘI DL 2017 – PL 2561

VU LAN THẮNG HỘI DL 2017 – PL 2561

VU LAN THẮNG HỘI TẠI ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN  Lại một mùa Vu Lan nữa đã về, là một dịp để những người con thực hiện báo hiếu cho Cha mẹ một cách có ý nghĩa hơn. Vào ngày 05/7 Đinh Dậu, dương lịch ngày 26/7/2107 tức  Phật lịch 2561, tại Đạo tràng Cửu Hoa Sơn đã long trọng Tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu, Với 350 Phật tử tham dự. Và Các Chư Tôn Thiền đức từ các Thiền Viện trong Thiền Phái Trúc Lâm … Đọc Thêm

KỲ TU HỌC THÁNG 6 NHUẬN NĂM ĐINH DẬU

KỲ TU HỌC THÁNG 6 NHUẬN NĂM ĐINH DẬU

  KỲ TU HỌC THÁNG 6 NHUẬN NĂM ĐINH DẬU CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN   Sáng ngày 29/7/2017 Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại tổ chức kỳ tu học tháng 6 nhuận. Với gần 200 Phật tử đã tham gia. Sau thời khóa Lễ Phật cầu an, cầu siêu, Tụng tam quy ngũ giới, Sám hối sáu căn là Thời khóa Tọa Thiền, Thầy Thích Quảng Ánh đã rất hoan hỷ hướng dẫn cho các Phật tử của Đạo tràng phương pháp Tọa Thiền. … Đọc Thêm

KỲ TU HỌC THÁNG 6-THÁNG 10 ÂM LỊCH – DL 2017

KỲ TU HỌC THÁNG 6-THÁNG 10 ÂM LỊCH – DL 2017

KỲ TU HỌC THÁNG 6 NĂM ĐINH DẬU CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN Kỳ sinh hoạt Phật pháp tháng 6 âm lịch năm Đinh Dậu- Dương lịch ngày 24/06/2017,  tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu-Dương lịch ngày 18/11/2017 Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại có duyên được Đại đức Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang / Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Tuệ Quang – Thành phố Hồ Chí Minh, quang lâm … Đọc Thêm

KỲ TU HỌC THÁNG 5 ĐINH DẬU – PL 2561

KỲ TU HỌC THÁNG 5 ĐINH DẬU – PL 2561

KHÓA TU HỌC THÁNG 5 ÂM LỊCH Vào sáng ngày 02 tháng 5 năm Đinh Dậu, Phật lịch 2561, trong không khí nghiêm trang-thanh tịnh, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn đã cung đón các Quý Thầy từ các Thiền Viện trong cả nước quang lâm Chánh điện tác lễ Cúng Phật – Tụng Tam Quy Ngũ Giới – Sám Hối sáu căn – Cầu an, khởi đầu cho kỳ tu học tháng 5 âm lịch của Đạo tràng. Tiếp theo Đạo tràng đã được Thượng Tọa Thích … Đọc Thêm

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

LỄ PHẬT ĐẢN NĂM 2017 DƯƠNG LỊCH, 2561 PHẬT LỊCH TẠI ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN   Đã 2561 năm, Phật tử trên khắp thế giới đã luôn long trọng tổ chức kính mừng Đại lễ Phật đản. Vào mùa lễ hội Phật đản năm nay, ngày 29/04/2017 tức ngày 04/04 năm Đinh Dậu, Phật lịch 2561, hội đủ duyên lành Đạo tràng Cửu Hoa Sơn đã lại vui mừng tổ chức kính mừng ngày Đức Phật đản sanh. Từ những ngày trước … Đọc Thêm

LỄ KHAI PHÁP CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN

LỄ KHAI PHÁP CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN

LỄ KHAI PHÁP CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN NĂM 2017   Hội đủ duyên lành, ngày 07/02 năm Đinh Dậu, tức ngày 04/3/2017 dương lịch, năm 2561 Phật lịch Đạo tràng Cửu Hoa Sơn tổ chức Lễ Khai Pháp năm 2017. Tám năm qua Đạo tràng Cửu Hoa Sơn kể từ ngày thành lập, thì ngày Khai Pháp mỗi năm vẫn thế, các Phật tử rất háo hức đón chờ được thỉnh Pháp để mở đầu cho một năm tu học mới. Với không khí … Đọc Thêm