Công trình Cầu sông Lô, huyện Đoan Hùng

Giá hợp đồng 213.395.389.000VNĐ
Tên dự án Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê tả Sông Lô
Tên chủ đầu tư BQL DA công trình XD NN và PTNT Phú Thọ
  1. Loại, cấp công trình
Công Trình cầu trên đê cấp 1
  1. Địa điểm xây dựng
Huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú ThọDài 517m, nối hai bờ sông Lô từ Thị trấn Đoan Hùng sang xã Hữu Đô

Tin Liên Quan