Công trình Tu bổ và hoàn thiện mặt đê tả Sông Thao

Giá trị hợp đồng 197.603.741.000 VNĐ
Giá trị quyết toán 202.119.865.000VNĐ
Tên chủ đầu tư BQL DA công trình XD NN và PTNT Phú Thọ
  1. Loại, cấp công trình
Công Trình đường trên đê cấp 3 và cấp 4
  1. Về Quy mô thực hiện
Công trình có quy mô lớn. Dài 42 Km. từ Thị Xã Phú Thọ đến ngã ba Sơn Cương và Huyện Hạ Hòa
  1. Địa điểm xây dựng
Thị Xã Phú Thọ, Huyện Thanh Ba, Huyện Hạ Hòa tỉnh phú Thọ.

 

Tin Liên Quan