Công trình Thủy điện Nậm Pung

Tổng dự toán 179.309.000.000 VNĐ
Tên chủ đầu tư Công ty CP Thủy điện Nậm Pung - Intracom
Mô tả tính chất của công trình
  1. Diện tích lưu vực
41,1 Km2
  1. MNDBT
910m
  1. Nlm
9,3KW
  1. Eo
38.952 triệu KWh
  1. Số tổ máy
03
  1. Địa điểm xây dựng
Xã Nậm Pung - Huyện Bát Xát- Tỉnh Lào Cai
  1. Đặc điểm khác
Nhà máy thủy điện kiểu hở

Tin Liên Quan