Công trình để tả sông thao

Giá trị hợp đồng 197.603.741.000 VNĐ
Giá trị quyết toán 202.119.865.000VNĐ
Tên chủ đầu tư BQL DA công trình XD NN và PTNT Phú Thọ
  1. Loại, cấp công trình
Công Trình đường trên đê cấp 3 và cấp 4
  1. Về Quy mô thực hiện
Công trình có quy mô lớn.
  1. Địa điểm xây dựng
Huyện Thanh Ba, huyện Hạ Hòa tỉnh phú Thọ.

 

Tin Liên Quan