Công trình Thủy điện Cẩm thủy 1

Tổng dự toán 1.320.600.000.000 VNĐ
Tên chủ đầu tư BQL DA Thủy điện Cẩm Thủy-Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Giao thông
Mô tả tính chất của công trình
  1. Diện tích lưu vực
18.812Km2
  1. MNDBT
25.5
  1. MNC
25.5
  1. Dung tích hồ chứa
14,836 triệu m3
  1. Nlm
28,8MW
  1. Eo
138 triệu KWh
  1. Số tổ máy
02
  1. Địa điểm xây dựng
Huyện Cẩm Thủy – Tỉnh Thanh Hóa
  1. Loại, cấp công trình
Thuộc Công trình cấp II
  1. Đặc điểm khác
Xây dựng trên dòng chính sông Mã- Dự án khai thác kiểu nhà máy ngang đập, tua bin Buid, tuyến đập

Tin Liên Quan