Công trình Thủy điện Tà Lơi 2

Tổng dự toán 351.537.000.000 VNĐ
Tên chủ đầu tư BQL DA Intracom 1-Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Giao thông
Mô tả tính chất của công trình
  1. Diện tích lưu vực
113km2
  1. MNDBT
835m
  1. MNC
833m
  1. Dung tích hồ chứa
0,075 triệu m3
  1. Dung tích hữu ích
0,033 triệu m3
  1. Nlm
12 MW
  1. Eo
48,155 triệu KWh
  1. Số tổ máy
2 tổ
  1. Địa điểm xây dựng
Huyện Bát Xát- Tỉnh Lào Cai

 

Tin Liên Quan