NGHĨ VÀ LÀM GÌ KHI SẮP CHẾT?

Nếu ngày mai biết mình sẽ chết thì hôm nay bạn sẽ làm gì – Nghĩ gì?

       - Cuộc sống là vô thường. Chết là điều tất yếu của mỗi con người nên không sợ hãi, mà thản nhiên đón nhận.

      - Chết không phải là hết, mà nghiệp sẽ dẫn cho chúng ta sanh vào một trong các cảnh giới: Trời - Người - A tu la - Địa ngục - Ngã quỷ - Súc sinh. Mà cận tử nghiệp có vai trò rất quan trọng, nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt. Phải quán chiếu: Chết không mang theo được gì, người thân không giúp được gì cho mình để bỏ tham-sân-si.

Tức: Không tham tiếc của cải vật chất, không luyến ái người thân, không oán giận người khác,... nghĩ nhớ các niệm lành như nhớ đến Phật-Bồ Tát-các bậc Thánh hiền, tụng Kinh, sám hối,...

      - Tài sản để lại cho ai để phát huy được cho các việc lành thiện. Tránh sự tranh giành lẫn nhau của người còn sống.

      - Nợ nần giải quyết như thế nào.

      -  Về tình cảm còn tạo oan trái, ác nghiệp với ai thì phải buông bỏ, sám hối.

      - Căn dặn người thân không phải đau buồn, khóc lóc, mà cần giữ sự tĩnh lặng, vì mình sẽ sang cảnh giới mới chứ không phải chết là hết.

      - Thiền để xả bỏ các vướng mắc làm tâm được an. Không còn sợ hãi luyến tiếc gì mà bình thản trước cái chết. Để sinh sang cảnh giới lành.

      Vấn đề này nhắc nhở cho chúng ta: Phải luôn thức tỉnh, sống như ngày mai mình sẽ chết, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình, cho những người xung quanh.

Tin Liên Quan