MỘT VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM-CHIA SẺ

SÔNG NÚI VÀ TÌNH YÊU

Nhiều Phật tử đã từng suy gẫm về một vấn đề tưởng như mâu thuẫn:

“Khi chưa học đạo thì thấy Núi là Núi, Sông là Sông

Đến khi học đạo thì thấy: Núi không phải là Núi, Sông không phải là Sông.

Khi học đạo xong thì lại thấy: Núi là Núi, Sông là Sông”

Khi  chưa học đạo thì thấy “Núi là Núi, Sông là Sông”: Bởi mọi sự vật đều được dựa vào hình dạng hoặc bản chất mà đặt tên để phân biệt với nhau, thì khi nhìn thấy hình dạng hoặc bản chất như thế thì sẽ thấy đúng là sự vật đó, vì vậy: “Núi là Núi, Sông là Sông.

Đến khi học đạo thì thấy “Núi không phải là Núi, Sông không phải là Sông”: Bởi vì mọi sự vật đều là giả huyễn, do duyên hợp mà thành, khi duyên không đủ thì hoại, nên Núi không phải là Núi, Sông không phải là Sông.

Khi học đạo xong thì thấy “Núi là Núi, Sông là Sông”: Bởi khi nhìn Sông, nhìn núi không còn bị dính mắc, vọng niệm, phân biệt, không có giả thật, sinh diệt nên Thấy chỉ là Thấy, do đó “Núi là Núi, Sông là Sông”. Tức tu đã đạt trạng thái định tỉnh, luôn trong chánh niệm.

Cũng vậy có nên chăng chúng ta cũng cần suy gẫm về vấn đề:  Bạn Yêu ai nhất? Yêu ai nhất là đúng?

Khi còn bé nếu ai hỏi: Yêu ai nhất? thì hầu hết chúng ta sẽ trả lời: “Yêu bố-mẹ nhất”.

Khi trưởng thành được học nhưng chưa thật hiểu và chưa tin “Nhân-Quả” nếu được hỏi: Yêu ai nhất? Thì chắc chắn không còn là “Yêu bố - mẹ nhất”.

Sau khi được học, hiểu và tin “Nhân - Quả”: Thì sẽ có người trả lời “Yêu bản thân mình nhất”. Mới nghe qua có thể nghĩ người đó ích kỷ, nhưng thực ra không phải, Bởi:

Khi còn bé: Chưa được tiếp xúc với nhiều người, nhận thức còn ít, Bố, mẹ là tất cả đối với bé nên đúng là “Yêu bố-mẹ nhất”.

Khi trưởng thành được học nhưng chưa thật hiểu và chưa tin “Nhân-Quả”  nếu được hỏi: Yêu ai nhất? Thì chắc chắn không còn là “Yêu bố-mẹ nhất”. Vì phạm vi tiếp xúc và nhận thức đã được mở rộng hơn nhiều, do đó thấy cần phải yêu thương nhiều đối tượng hơn như bạn bè, thầy, cô, đồng nghiệp, gia đình, vợ chồng, con cái,... nếu bảo Yêu bản thân mình nhất sẽ là người ích kỷ, do chưa hiểu sâu và tin vào Nhân-Quả chưa hiểu và biết phải yêu chính bản thân mình nhất như thế nào mới đúng, vì chưa phải là người trí.

Sau khi được học, hiểu và tin “Nhân - Quả”: Thì sẽ trả lời “Yêu bản thân mình nhất”, vì rằng lúc đó đã thấm nhuần được mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm đều là nhân và sẽ tạo quả, nếu mình yêu mình nhất thì mình sẽ muốn luôn nhận được quả lành, thì càng cẩn trọng trong ý nghĩ, lời nói, việc làm. Càng nghĩ, nói, làm việc lành thiện, nên sẽ đem lại lợi lạc nhất cho mình, cũng chính là đem lại lợi lạc nhất cho người. Đây chính là người có trí, đã giác ngộ nên "Yêu bản thân mình nhất " chính là yêu "Ông Phật của chính mình" là lựa chọn đúng đắn nhất.

Quan điểm của bạn thì sao? hãy chia sẻ cùng mọi người.

CHÚC MỖI NGƯỜI THỰC SỰ YÊU MÌNH NHẤT MỘT CÁCH ĐÚNG NGHĨA ĐÚNG PHÁP

Tin Liên Quan