Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ­­ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ:  Tầng 22 Tòa nhà văn phòng Intracom - Tổ dân phố số 10 - Phường Phúc diễn - Quận Bắc Từ Liêm –Hà Nội
Điện thoại:    024. 37910306                                    Fax:    024.37910393