LỄ KHAI PHÁP NĂM 2018 CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN

LỄ KHAI PHÁP NĂM 2018 CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN

 

Hội đủ duyên lành, ngày 01/02 năm Mậu Tuất, tức ngày 17/3/2018 dương lịch, năm 2062 Phật lịch, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn long trọng tổ chức Lễ Khai Pháp năm 2018.

Đây là lần thứ mười Đạo tràng Cửu Hoa Sơn Tổ chức lễ Khai Pháp, nhưng gần 300 Phật tử của Đạo tràng cùng bạn bè đối tác, các Phật tử đạo hữu gần xa từ sớm đã có mặt tề tựu đông đủ, háo hức đón chờ được thỉnh Pháp để mở đầu cho một năm tu học mới.

Với không khí trang nghiêm thanh tịnh bởi ý nghĩa thiêng liêng, cao cả của buổi lễ Khai Pháp, cùng sự hiện diện của các vị minh sư đến từ các Thiền viện trong cả nước như Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Tịnh Thất Bà Rịa- Vũng Tàu,... là các Hòa thượng, Đại đức trụ trì, các giáo thọ sư, Trưởng lão của Thiền phái Trúc Lâm yên Tử quang lâm chứng dự hộ trì, hòa cùng với các Phật tử với một lòng chí thành chí kính, thiết tha cầu học Đạo làm cho buổi lễ càng thêm phần long trọng.

Ba hồi chuông trống Bát Nhã vang lên rúng động đất trời, đã thức tỉnh tất cả các Phật tử đang chìm đắm trong vô minh cùng quy kính ngưỡng về Tam Bảo.

Sau nghi lễ Niêm hương, bạch Phật của các Chư Tôn Đức Tăng-Ni, toàn thể Đạo tràng đã cùng niệm Phật cầu gia bị và cùng thể nhập phút Từ bi quán tưởng nhớ đến Tứ trọng ân (ân Tam bảo, ân cha mẹ, ân Tổ quốc, đồng bào, ân chúng sinh vạn loại) đã làm cho toàn thể các Phật tử có mặt vô cùng xúc động.

Bao năm qua Các Quý Thầy đã không quản khó nhọc, đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan vẫn luôn theo sát chỉ dạy cho các Phật tử của Đạo tràng biết, hiểu, và hành theo Chánh Pháp của Đức Phật, hầu đem lại sự an vui, tự tại, hạnh phúc ngay cuộc đời hiện tại, và giác ngộ trong tương lai để thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi. Là chỗ nương tựa vững chắc, là tấm gương sáng cho các Phật tử của Đạo tràng thêm cố gắng tu học Chánh Pháp của Đức Thế Tôn ngày càng tiến bộ.

“Công giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Với tấm lòng thành kính đội thanh niên của Đạo tràng đã dâng lên cúng dường Tam bảo mà hiện tiền là các Chư tôn đức Tăng, Ni những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng tri ân trong muôn một công giáo dưỡng trời biển.

Buổi lễ đã được chính thức bắt đầu bằng những lời Đạo từ khai mạc của Thượng tọa Thích Tâm Thuần – Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc. Quý Thầy đã nêu lên sự đúng đắn của Pháp Phật bởi đó là thành quả mà Đức Phật đã chứng nghiệm chế ra, với mục đích tốt đẹp khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật Tri kiến, khai mở cho chúng sinh các con đường thoát khổ được an vui. Đồng thời cũng đã sách tấn cho hàng Phật tử phải Học – Hiểu – Hành theo Pháp Phật, phải noi gương của Phật, của Tổ, giành nhiều tâm huyết hơn vào việc để Tư duy, hiểu sâu Luật Nhân quả, Vô thường, khám phá ra chính mình, thấm nhuần Phật Pháp áp dụng được vào công việc hàng ngày của Công ty, của gia đình, thực hành  lợi mình, lợi người, được hết khổ, bình an, hạnh phúc. Tinh tấn hơn nữa trong việc hoằng dương Chánh Pháp, đền ơn Tam bảo, và tất cả các trọng ân. Thành tựu viên mãn Đạo giác ngộ giải thoát. Ngoài ra Thầy còn tặng một món quà đầu năm mới rất ý nghĩa cho các Phật tử với 6 lời nguyện: “Luôn thực hành hạnh hỷ xả; Luôn siêng năng sám hối nghiệp chướng; Suốt đời là người con hiếu luôn biết ơn và đền ơn; Luôn siêng năng tinh tấn công phu tu hành để chứng ngộ vô thường; Luôn siêng năng tinh tấn công phu tu hành để chứng ngộ Phật tâm; Luôn làm lợi ích cho mọi người không biết mệt mỏi”.

Những lời Đạo từ khai mạc của Thầy trụ trì chủ quản, đã giúp các Phật tử Đạo tràng Cửu Hoa Sơn hiểu được phần nào giá trị cao quý của Pháp Phật, nên đã cùng nhau cung kính dâng lời tác bạch thỉnh Pháp đầu năm Phật lịch 2562- Dương lịch 2018, với tinh thần quyết tâm, một lòng chí thành chí kính, thiết tha hướng về 10 phương Tam bảo, Đại đức Tăng già thượng cầu học Đạo.

Với lòng từ bi Thượng tọa Thích thông Quán - Trưởng lão Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử đã thay mặt cho Các Quý Thầy trên bàn chứng minh đã tán thán tinh thần cầu học Đạo của Đạo tràng đã duy trì được 10 năm nay là một việc rất đáng quý, cả Tam bảo, Chư Bồ Tát, Chư Tổ, Chư Thiên đều ủng hộ, và Thầy đã dẫn dắt bằng bài kệ thể hiện sự hoan hỷ của Thầy vừa khích lệ các Phật tử của Đạo tràng:

“Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh

Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu”

 Thầy cũng đã sách tấn bằng những lời chỉ dạy mộc mạc, đơn giản mà sâu sắc, súc tích, thẳng vào bản chất của sự chân thật chưa từng sinh, chưa từng diệt của tâm Phật ngời sáng tại nơi mỗi người, với sự trích dẫn lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, của Phật hoàng Trần Nhân Tông, của các Tổ đã làm cho các Phật tử tăng thêm lòng tin vào sự thật tồn tại của ông Phật nơi chính mình, càng thêm thiết tha tu học để nhận lại và hằng sống với Ông Phật của chính mình. Và Thầy đã nhắc nhở cho các Phật tử thấy được trọng tâm tất cả trọn gói trong một chữ Tâm. Chỉ cần thấu triệt được Tâm thì ngay đó thành Phật. Vì Mọi thứ trong vũ trụ đều không thoát khỏi nhân duyên, tất thảy do nghiệp thức biến hiện, Học Pháp Phật là để đối trị cái mê, để hiển lộ Tâm chân như, Phật tánh, Chân giác. Không chỉ bằng những lời khuyên thiết thực: Hãy cố gắng tìm lối tắt cho mình thoát khổ, phải quyết tâm bền chí, thực hiện chí nguyện lớn lao tu học Giáo Pháp của Đức Phật,... Mà Thầy chính là là tấm gương sáng cho hàng Phật tử noi theo, tuy Thầy tuổi già sức yếu nhưng vẫn luôn tu hành nghiêm mật không ngừng nghỉ, vẫn luôn nhiệt huyết khi thuyết giảng Giáo Pháp của Đức Phật, hầu mong Phật tử có thể hiểu thấu suốt vấn đề, và hành theo để có cuộc sống an lạc hạnh phúc.

Nhân buổi lễ Khai Pháp năm nay, các Phật tử của Đạo tràng lại được nhận từ Thượng tọa Thích Tỉnh Thuần – Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức ban cho bài Pháp đầu năm đầy ý nghĩa. Giúp cho các Phật tử nhận ra được sự khuyến tấn thực hiện học theo Hai Pháp: Pháp học và Pháp Hành.  Tức tiếp thu Pháp học (giáo Pháp của Đức Phật) và hướng về Pháp hành (Thực hành theo Giáo Pháp của Đức Phật) để có được cuộc sống an lành, hạnh phúc, tỉnh sáng ngay trong Công ty, gia đình, xã hội.

Thượng Tọa Thích Kiến Nguyệt – Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cũng đã ban cho Đạo tràng bài Pháp thiết thực. Phải biết chuyển hóa nghiệp của mình để có được cuộc sống hạnh phúc ngay đời này và đời sau. Phái có mục đích để hướng đến một cách chú tâm để trừ vọng tưởng, làm việc gì đều phải biết rõ mình đang làm gì để trở về với chánh niệm, tức trụ tâm vào một chỗ không bị phân tán công việc sẽ dễ thành tựu, chính việc chú tâm vào một chỗ đó chính là thành tựu của công phu tu tập, bởi tu chính là trở về chánh niệm tỉnh giác, khi vọng tưởng đến biết kéo tâm trở lại chính là tăng cường tỉnh lực.

Thượng Tọa Thích Thông Hiền- Giáo thọ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lại ban cho Đạo tràng bài pháp cảnh tỉnh cho các Phật tử nhìn nhận lại quan điểm sống của chính mình, hầu hết chúng ta do bị lừa bởi bản năng sinh tồn, và bản năng hưởng thụ nên “Đang chết trong lúc sống”. Vì chúng ta thở theo bản năng, nhu cầu tự nhiên nhưng Ta lại không có nơi hơi thở, không nhớ mình đang thở. Để “Phải biết sống trong lúc chết”, “Làm gì cũng phải nhớ đến hơi thở” Tức “Thở được trong mọi việc” không bị gián đoạn, “Đừng để chết trong khi sống”.

Khác biệt hơn mọi lần, năm nay Đạo tràng còn được Ni sư Thích Thuần Lạc – Trụ trì Tịnh Thất Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ kinh nghiệm tu: Tu Thiền là để trở về với cái biết của chính mình, tức sống có ý thức, khi sống vô thức thì phải tự biết kéo trở lại sống có ý thức trong mọi việc. Phải biết phân biệt đâu là chủ thể, đâu là đối tượng, để chỉ nương vào đối tượng làm phương tiện để trở về với cái biết của chính mình, để làm chủ mình, không tạo năng lượng cho đối tượng (là cái bị biết, là cái giả, không phải là cứu cánh) thì từ từ đối tượng sẽ biến mất, không bị lừa. Ví dụ: Hơi thở chỉ là đối tượng, nhưng trở lại cái biết mình đang thở là thở có ý thức.

Đặc biệt, sau mỗi lần các Quý Thầy thuyết giảng, thì Đại Đức Thích Thiện Tài lại tóm lược các ý chính cho hàng Phật tử hiểu được rõ hơn, dễ nhớ hơn bằng những câu từ cô đọng: Học phải đi đôi với hành,Tu mà không học là tu mù; Học mà không tu chỉ là cái đãy đựng sách”.  “Giờ nào việc ấy, phải luôn chú tâm vào việc đang làm”, “Thân đâu Tâm đấy”, “Chế tâm vô xứ; Vô sự bất biện”; Phải sống trong tỉnh thức, “Sống theo cái biết, không sống theo cái bị biết". Phải kiểm soát được ý tưởng không dư không thiếu. Tức: Nghĩ đâu nói đấy, nói đâu làm đấy. Để Thân-Ý-Khẩu không lỗi. Đừng cứ cái đáng nói- đáng làm thì không nói - không làm nên trở thành thiếu. Cái không đáng nói, không đáng làm thì cứ nói, cứ làm nên trở thành dư.

Sau khi được nghe những bài Pháp nhũ vi diệu, và sách tấn của các Quý Thầy, toàn thể Đạo tràng đã dâng lời phát nguyện tu học năm 2018 với những mục tiêu rõ ràng, thiết thực, và ý chí quyết tâm mạnh mẽ:

1. Nguyện luôn học tập, thực hành giáo pháp của Đức Phật ứng dụng Thiền vào công việc, đời sống hàng ngày đem lại hạnh phúc cho mình, cho mọi người;

2. Sám hối lỗi lầm do mình tạo ra trong kiếp này và nhiều kiếp trước;

3. Nỗ lực thực hành hạnh hỷ xả;

4. Nỗ lực chứng ngộ được bản tâm Phật của chính mình;

5. Nỗ lực trong việc hoằng pháp lợi sinh”.

Buổi lễ Khai Pháp đã diễn ra trong ánh hào quang của Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư hiền Thánh, trong sự trang nghiêm thanh tịnh của Đại đức Tăng già, cả Đạo tràng thắm tình Đạo vị, tràn ngập lòng từ bi, tình yêu thương của các Quý Thầy dành cho các Phật tử của Đạo tràng, trong sự hân hoan của các Phật tử vì một năm tu học nữa lại được bắt đầu với một sự khởi đầu tốt đẹp, và hứa hẹn sẽ đạt được những thành tựu đáng kể trên con đường tiến tu của mỗi người. Buổi lễ đã thành công viên mãn trong cung bậc cảm xúc dâng tràn niềm vui, hạnh phúc và tin tưởng ở tương lai, ở Tam bảo, bởi mỗi lần Khai Pháp là một lần khai mở sâu thêm vào Trí Tuệ Bát nhã trong mỗi Phật tử.

                                      Phật lịch 2562

          Ban chức sự

Tin Liên Quan