KỲ TU HỌC THÁNG 8 ÂM LỊCH MẬU TUẤT

 

KỲ TU HỌC THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN

Kỳ sinh hoạt Phật pháp tháng 8 âm lịch năm Mậu Tuất- Dương lịch ngày 22/09/2018.  Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại có duyên lành được Đại đức Thích Tỉnh Thuần - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, quang lâm thăng tòa thuyết pháp với bài Pháp vô cùng ý nghĩa: “Tứ như ý túc” đó là bốn điều để được như ý, bao gồm:

1. Dục như ý túc

2. Tinh tấn như ý túc

3. Nhất tâm như ý túc

4. Tuệ quán như ý túc

Đức Phật đã gợi ý cho người con Phật có những ước muốn cần phải biết đó là:

1. Mong muốn có đầy đủ về Thiền lặng

2. Mong muốn thật sự có an lạc

3. Mong mốn có nghị lực để chuyển hóa những điều bất như ý, những niềm đau, nỗi khổ khi gặp phải để thiết lập sự bình an cho mình.

4. Mong muốn lợi mình, lợi người.

Một người để có được sự an vui hạnh phúc phải hội đủ năm phước báu:

1. Sức khỏe tốt

2. Có đầy đủ điều kiện vật chất

3. Có ngoại hình dễ coi

4. Gặp các duyên lành, may mắn

5. Thông minh sáng suốt.

Để có được phước báu thì phải tạo bằng thiện nghiệp, phải luôn tinh tấn gieo trồng bằng thiện nghệp mới có được.

Để đạt được các mong muốn thì phải tích cực thực hiện (Dục như ý túc), luôn thôi thúc mình phải thực hiện bằng được không dừng lại giữa chừng (Tinh tấn như ý túc), và để đạt được hiệu quả cao thì phải tập trung toàn tâm, toàn ý, chuyên chú vào công việc (Nhất tâm), cũng như để không bị lầm lạc thì phải vận dụng trí tuệ, hiểu biết để quán sát mọi sự việc một cách sáng suốt nhất (Tuệ quán).

Để đạt được như ý muốn thì phải kiên trì thực hiện các vấn đề sau:

A. Để có Phước báu về sức khỏe:

1. Ăn uống điều độ.

2. Sinh hoạt điều độ

3. Tập thể dục đều đặn.

4. Ngoài việc không sát sinh phải có đức hiếu sinh thì sức khỏe được tốt và tuổi thọ được tăng thêm.

B. Để có phước báu về của cải vật chất:

1. Phải có khả năng tạo ra của cải vật chất

2. Biết chi tiêu cân đối

3. Không xâm phạm tài sản của người khác

4. Biết giúp đỡ, bố thì cho người khác.

C. Để có Phước báu về ngoại hình:

Trong mọi việc, mọi hoàn cảnh phải dùng lời nói ái ngữ, hòa nhã, cử chỉ tao nhã lịch thiệp, tâm ý lành thiện, việc làm lành mạnh.

D. Để có phước báu gặp duyên lành, may mắn

1. Chỉ suy nghĩ điều lành, nói lời lành, và làm việc lành.

2. Luôn làm lợi mình, lợi người.

E. Để có được phước báu Thông minh sáng suốt

1. Không uống rượu và sử dụng các chất kích thích làm mờ tối tâm trí.

2. Thiền để đạt định, định sinh tuệ (Trí vô sư)

Và để đạt được các mong muốn nêu trên, thì Quý Thầy cũng nêu rõ cho các Phật tử hiểu một nguyên tắc sống: “Nếu không thay đổi được hoàn cảnh thì phải quay lại thay đổi chính Tâm của mình để được như ý”. Và luôn phải siêng năng chế tác, thực tập, đầu tư, nuôi dưỡng và bảo hộ cho sự an lạc.

Với bài Pháp này đã định hướng cụ thể cho mỗi Phật tử của Đạo tràng, biết được mình phải mong muốn những điều gì, phải làm sao để đạt được những mong muốn đó, để có được cuộc sống an lạc hạnh phúc bền vững.

Mùa thu - 2018

Ban chức sự Đạo tràng

Tin Liên Quan