KỲ TU HỌC AN LẠC THÁNG 9 MẬU TUẤT

KỲ TU HỌC THÁNG 9 MẬU  TUẤT TẠI ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN

          Sáng ngày 13/09/2018 (05/09 Mậu Tuất), Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại bước vào một kỳ tu học an lạc tháng 9 âm lịch. Đạo tràng đã cung đón các Chư Tăng từ các Thiền viện trong Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến hướng dẫn Tu. Với gần 300 Phật tử đã tham gia.

          Sau thời khóa Lễ Phật cầu an, cầu siêu, Tụng tam quy ngũ giới, Sám hối như thường lệ là Thời khóa Tọa Thiền, Thầy Thích Chí Kiệt đã ân cần hướng dẫn cho các Phật tử từ việc sắp xếp Tọa cụ sao cho hợp lý, đặc biệt là các Phật tử mới của Đạo tràng phương pháp Tọa Thiền đạt hiệu quả.

Và trong Kỳ tu học Phật Pháp lần này Đạo tràng đã được Đại đức Thích Thiện Tài ban cho bài Pháp vô cùng ý nghĩa, giúp cho các Phật tử biết về Tứ đại danh sơn của trung Quốc, và Tên của Đạo tràng, và “Ý nghĩa về danh hiệu của Bồ Tát Địa tạng vương”.

I. Giới thiệu về Tứ đại danh sơn và tên của Đạo tràng:

Tứ đại danh sơn ở Trung Quốc chính là bốn ngọn núi nổi tiếng vì đó là nơi địa danh thờ bốn vị Bồ Tát:

1. Ngũ Đài Sơn: Thờ Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi

2. Nga Mi Sơn: Thờ Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền

3. Cửu Hoa Sơn: Thờ Bồ Tát Địa Tạng Vương

4. Phổ Dà Sơn: Thờ Bồ tát Quán thế Âm

Đạo tràng của chúng ta được lấy tên là Cửu Hoa Sơn thể hiện tiêu chí tu hành theo nguyện hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

II. Ý nghĩa về danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng Vương

A. Ý nghĩa của danh hiệuNam mô” gồm:

1. Quy y: Tức là: Con xin quay về nương tựa Bồ Tát Đại nguyện Địa Tạng Vương

2. Quy mạng: Tức là: Con xin mang cả tính mạng của con để quy y Bồ Tát Đại nguyện Địa Tạng Vương.

3. Cung kính: Tức là: Con xin cung kính trước Bồ Tát Đại nguyện Địa Tạng Vương.

4. Lễ bái: Tức là: Con xin được lễ bái Bồ Tát Đại nguyện Địa Tạng Vương.

5. Cứu ngã: Tức là: Con xin Bồ Tát Đại nguyện Địa Tạng Vương cứu con.

6. Độ ngã: Tức là: Con xin Bồ Tát Đại nguyện Địa Tạng Vương độ con.

Vì từ Nam mô có nhiều nghĩa, nên khi sử dụng chúng ta không dịch nghĩa mà chỉ dịch âm, và khi chúng ta Niệm-Lễ Phật, Bồ tát, Thầy Tổ, Tăng,... thì luôn bao gồm Người Niệm-Lễ và Đối Tượng được Niệm-Lễ, vì vậy chúng ta không được lược bỏ từ Nam mô trước danh hiệu của đối tượng được Niệm-Lễ, bởi như vậy sẽ trở nên thất lễ và bất kính.

B. Ý nghĩa của danh hiệu Bồ Tát Đại nguyện Địa Tạng Vương:

1. Bồ tát: Được gọi là:

- Hữu Tình Giác: Là chúng sinh hữu tình giác ngộ

- Giác Hữu Tình: Làm cho tất cả các chúng hữu tình khác được giác ngộ

Tức là có năng lực Tự độ và Độ tha.

Bản thân phải tự giác ngộ không còn lầm lỗi ở Thân-Khẩu-Ý và là người đãn hoàn thiện, đồng thời giúp người khác cũng hoàn thiện như mình, giáo hóa cho chúng sinh được lợi lạc như mình.

2. Đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương

a. Địa tạng: Là Đất Tâm

b. Đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương:

Địa ngục vị không thệ bất thành Phật

  Chúng sinh độ tận Phương chứng Bồ Đề

Tức khi địa ngục chưa trống không thì thề không thành Phật, Độ hết thảy chúng sinh mới chứng bồ đề (trở thành đấng toàn giác-thành Phật).

c. Các loại Tâm:

1. Tâm sinh diệt: Là Tâm không thật, được sinh ra bởi đối tượng bên ngoài. Còn gọi là Vọng Tâm. Hay còn gọi là “Dụng”. (Như ánh sáng phát ra từ ngọn đèn)

2. Tâm chân như: Là Tâm không sinh diệt mà hằng hữu, không thay đổi theo điều kiện bên ngoài. Tâm Chân như giúp nhận diện các Pháp đúng như thật, không thêm, bớt và rõ ràng thường biết nhưng không một niệm. Được gọi là “Thể”. Chủ thể của muôn Pháp. (Như ngọn đèn phát ra ánh sáng)

Tâm vọng nhận diện sự việc bên ngoài, Tâm Chân như nhận diện ra Vọng tâm. Nhờ Vọng tâm mà chúng ta biết có Tâm chân như đang hiện hữu. Đó là thời khắc mình quay lại với chính mình.

Thầy cũng chỉ rõ: Không được ngộ nhận Tâm vọng là mình, chạy theo bên ngoài bắt nó như thật, mà đừng bao giờ quên Tâm chân như của mình. Luôn nhận diện đúng bản chất như thật vốn có, quay về với chính mình. Thì dù cớ ở hoàn cảnh nào cũng không bị rơi vào các trạng thái: Buồn-Lo-Khổ sở, mà đạt được cảnh giới an lạc vĩnh hằng của Phật.

Với những lý giải sâu sắc, cùng với những ví dụ minh họa cụ thể, Thầy đã giúp cho các Phật tử đã tiếp thu bài giảng của Quý Thầy một cách thoải mái, nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Sau buổi thuyết giảng của Đại đức, Đạo tràng đã có lời cảm niệm tri ân tới  Quý thầy đã khổ công dốc hết tâm huyết để chỉ dạy cho hàng Phật tử còn bị cuộc sống xô đẩy sâu vào chốn vô minh, chưa thể tự tạo cho mình cuộc sống an nhiên tự tại trước các thuận nghịch của cuộc đời có thêm niềm tin, có thêm nghị lực, có thêm sự định hướng rõ rệt cho mình để có được hạnh phúc đích thực, và thoát khỏi vòng xoáy sinh tử luân hồi.

     Ngày 13/10/2018

Tức ngày 05/09 Mậu Tuất

  Ban chức sự đạo tràng

Tin Liên Quan