CÙNG SUY GẪM VỀ MỘT BÁO CÁO KẾT QUẢ TU HỌC

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

BẠN NGHĨ GÌ VỀ BÁO CÁO TU HỌC SAU CỦA MỘT PHẬT T Ử

Qua sự tiếp thu lời dạy của Phật, của Tổ, của các Quý thầy bản thân con đã hiểu được một chút về Phật Pháp, và sử dụng để lý giải các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống từ đó ứng dụng việc tu học vào thực tiễn.

Khi xem phim Tây Du Ký đoạn đoàn của thầy trò Đường Tăng đi qua 1 khu rừng bị bọn thảo khấu chặn đường, chúng lục soát Đường Tăng nhưng không có tài sản gì nên đòi bắt trói Ngài đem về làng.

Ngộ không xuất hiện và đã đánh đuổi bọn thảo khấu nhưng quá tay đánh chết 2 người.

Rồi cả đoàn đi tiếp vào làng xin tá túc và khất thực cơm chay lại vào ngay nhà cha mẹ của hai người bị Ngộ không giết chết.

Khi những tên thảo khấu trở về nhà gặp lại Thầy trò Đường Tăng quyết giết Thầy trò Đường Tăng để trả thù, trong đó có một người con đã vì cha mẹ cho Thầy trò Đường Tăng tá túc nên định giết cả cha mẹ mình. Tôn Ngộ Không thấy bất bình cho 2 ông bà già nên đã ra tay thay họ dạy dỗ và đánh chết người con của họ. Vì việc này mà Ngộ không bị Đường Tăng đuổi, Ngộ Không quay về Hoa quả sơn. Trong khoảng thời gian này Đường Tăng lại thấy Ngộ không xuất hiện đánh Ngài trọng thương và lấy đi hành lý. Ngộ Tĩnh đến Hoa quả Sơn đòi hành lý. Thì chứng kiến có 2 Ngộ Không đánh nhau, không biết đâu là thật là giả, về báo lại sự việc, sau đó 2 Ngộ không lại cùng đến gặp Đường Tăng để nhờ phân biệt, nhưng không phân biệt được, cả hai lại đi đến những nơi các vị thần khác để nhờ phân biệt thật giả, trả lại sự trong sạch cho Ngộ không thật nhưng vẫn chưa ai phân biệt được, cả hai lại đến gặp Bồ tát Quán Thế Âm nhưng kết quả vẫn chưa phân biệt được.

Tất cả lại đến nhờ Đức Phật phân định. Đến đây Đức Phật đã chỉ ra đâu là Ngộ không giả, và Ngộ không thật đã đánh chết Ngộ không giả.

Qua sự giảng giải của Phật, thì Ngộ không hiểu ra Thật – giả, Thiện-ác đồng hành.

Vì cả hai Ngộ không đều tồn tại trên một thân thể, như mỗi con người chúng ta đều có Pháp thân và cái thân giả tạm. Và cái tâm chân như cùng song hành với Ma tâm trên cùng một thân thể.

Khi Ngộ Không bị đuổi do trong lòng nghĩ mình diệt trừ bọn ác, dạy dỗ cho kẻ bất hiếu là đúng mà bị đuổi, nên không phục do đó sinh ra Tâm ma đến hại ngài Đường Tăng. Và sở dĩ ngài Đường Tăng, hay các thần tiên, cũng như đến cả Bồ Tát cũng không phân biệt được đâu là Ngộ không thật, Ngộ không giả bởi họ vẫn chưa phải là đấng toàn giác, vì vậy chưa thấu triệt được cái vi tế của tâm ma nên với Ngộ không giả là hình ảnh của sự vi tế cao của tâm ma khó phân biệt.

Đến Phật thì mới chỉ ra được bởi Phật là đấng toàn giác, hằng sống với tâm thanh tịnh, có tuệ nhãn nên nhìn thấu triệt mọi sự vật.

Còn việc Ngộ không thật đã đánh chết ngộ không giả là muốn nói rõ việc Phật chỉ là người chỉ cho chúng sinh biết đâu là thật, đâu là giả nơi mỗi chúng sinh, còn để dứt trừ được tâm ma, được cái giả thì phải tự chính mỗi người thực hiện mới được. Mới thực sự diệt trừ được cái giả, còn lại cái thật thường hằng. Không như Ngộ không đánh chết tên thảo khấu là đã đánh chết cả cái thiện-cái ác, cả cái thật và cái giả.

Và việc bọn thảo khấu tìm trên người Đường Tăng không có thứ gì là để nhắc nhở việc tu hành là phải hướng đến Tánh Không, vào được cửa Không của Đạo Phật mới là điều quan trọng.

Cũng như Ngộ không có thể đi mây về gió gặp cả Như Lai nhưng việc thỉnh kinh vẫn phải thông qua Ngài Đường Tăng và sự bảo vệ của Ngộ không, Ngộ Tĩnh, Ngộ Năng bởi vì Tâm của Ngộ không chưa định vẫn lăng xăng như con khỉ, và có thể “Đốn ngộ tiệm tu”, hoặc “Tiệm tu – đốn ngộ” chứ không thể bỏ qua vế nào. Tức là phải công phu tu hành đến lúc đạt đỉnh điểm thì giác ngộ thành Phật.

Hoặc là có thể hiểu được Phật Pháp mà ngộ ra được bản tánh, nhưng vẫn phải ra sức tu hành mới thể nhập được vào và hằng sống với nó mới đạt được Niết bàn.

Và để chánh pháp được hoằng dương, trường tồn thì cần có sự hộ trì của các Phật tử.

Qua việc suy gẫm và lý giải câu chuyện trên, con đã cố gắng tu tập hàng ngày, dù việc tiến tu còn chậm, thêm vào đó khi xử lý công việc có những ý kiến của người khác bảo con: Tu rồi mà vẫn còn sân, tu rồi mà vẫn còn chấp việc làm chưa đúng của người khác,... nhưng con không nản, vẫn luôn nhắc nhở mình đó là Tâm ma của họ nói, và cố gắng tu để dần hoàn thiện bản thân, cũng như tích cực tham gia Phật sự của Đạo tràng, chia sẻ Phật Pháp với những người thân, hành thiện để tích phước, hy vọng một ngày có được cuộc sống an nhiên tự tại.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni!

Tin Liên Quan